Perforirani nosači kablova - PNK

Nosači kablova i pribor standardno se proizvode od hladnocinkovanog čeličnog lima Č 0146, debljine 0,8-3 mm prema EN 10142.0, obostrano presvučen slojem cinka od 275 gr/m². Pocinkovani lim se reže, perforira, savija i valja pri čemu dolazi do katodne reakcije između dve naslage cinka čime se otvori štite od korozije. Svi proizvodi saglasni su normama kvaliteta ISO 9001. PNK se mogu izrađivati i od nehrđajućeg čelika (prohroma).
Za prostore posebne namene zaštita PNK može biti toplocinkovanjem i plastifikacijom.
- Toplocinkovanjem se obezbeđuje postojanost u agresivnim sredinama.
- Plastifikacijom se poboljšava estetski izgled i zaštita nosača kablova.

NOVO! NOVO! NOVO!

Perforirani nosači kablova se spajaju preko "brze",  tzv. master spojnice. PNK na jednom kraju ima proširenje u koje se umetne kraj drugog nosača kablova. Spoj se osigurava vijcima M-8. Montaža je brža jer se ne koriste spojnice a time je ukupni PNK po jedinici mere jeftiniji.