Konzole (KZ)

Konzole služe za oslonac nosača kablova. Za svaki tip nosača kablova izrađuju se konzole odgovarajućih dimenzija i kvaliteta.
Mogu se postavljati direktno na zid ili na stubove potrebne dužine.

Postavljaju se na međusobnom odstojanju prema projektu. Izrađujemo dva tipa konzola: standardne i ubodne.
Standardne konzole se na zid ili stub pričvršćuju vijcima VE-08.

Ubodne konzole se pomoću posebno usečenih produžetaka - pera montiraju na stubove bez vijaka i odstojnih cevčica.
Izrađuju se u dimenzijama pogodnim za sve tipove nosača kablova.