Toplocinkovani nosači kablova

Toplocinkovani nosači kablova su namenjeni za posebne prostore u kojima je potrebna dodatna zaštita.
PNK nosači se rade od toplovaljanog čeličnog lima Č 036, debljine 1,5-3 mm.
Nakon formiranja, nosači se toplocinkuju potapanjem.
Za svaku seriju tako zaštićenih nosača kablova izdaje se sertifikat po ISO 1047Y3.1B
.Debljina nanosa cinka meri se u skladu sa EN ISO 2178, što odgovara zahtevima standarda EN ISO 1461.
Standaradna dubina PNK je 60 mm, dužina 2000 mm a širina 50-600 mm.
Dubina PNK može biti od 30 do 200 mm a dužina može ići do 6000 mm u zavisnosti od namene.