Paletne stalaže za visokoregalna skladišta montažno - demontažnog tipa

Koriste se za racionalno iskorišćavanje magacinskog prostora i skladištenje paletizirane i nepaletizirane robe.
Standardni otvori su prilagođeni za euro-palete. Mogu biti pocinkovani ili plastificirani.
Stranice i horizontalni nosači se spajaju "zabravljivanjem".
Svaki spoj se dodatno učvršćuje vijcima.
Police mogu biti bez podloge ili sa limenom ispunom.
Po zahtevu ispuna može biti i od drugih materijala (iverica, daska i slično).
Paletne stalaže svojom konstrukcijom odgovaraju potrebama savremenog skladištenja i mogu da se prenose sa jednog mesta na drugo, bez dodatnih troškova i oštećenja.