Poklopac KNK

Izrađuje se od istog lima i odgovarajuće je dužine kao i PNK za koji je namenjen.
Dužina poklopca može biti od 2000 do 6000 mm, dubina može biti od 15 do 100 mm.
Svaki element za skretanje i ukrštanje može imati odgovarajući poklopac (KLS, KTS, KXS, KUVS, KUNS, KPR).
Posebno povijene ivice omogućavaju zatvaranje - zabravljivanje PNK bez vijaka, na "klik".