Rešetkasti nosači kablova (RNK)

Izrađuju se od pocinkovanog čeličnog lima Č 0146, zaštićenog galvanski.
Mogu se izrađivati i od nehrđajućeg čelika, prohroma.
Za prostore posebne namene zaštita može biti i toplocinkovanjem.

Rešetkasti nosači kablova se izrađuju širine 100-600 mm, dužine 2000-3000 mm, dubine 60-200 mm a označavaju se:

RNK 100/60, RNK 160/60, RNK 200/60, RNK 220/60, RNK 300/60, RNK 400/60, RNK 500/60, RNK 600/60.

Poklopci su dužine od 2000 do 3000 mm.
Po potrebi za RNK se izrađuju odgovarajući prateći elementi za spajanje, kao što su rešetkaste spojnice, ugaone, T, X, lučne spojnice, reduciri i drugo.