Perforirani vertikalni stubovi (VNK)

Izrađuju se od PC lima debljine 2 mm, standardna dužina je 2000 mm.
Namenjeni su da se na njih montiraju jedna ili više konzola.
Kod klasičnih stubova odgovarajuće konzole se pričvršćuju za stub vijcima (VE-08).
Kod ubodnih stubova konzole se sa stubom jednostavno spajaju direktno bez vijaka, zahvaljujući posebnim otvorima na široj strani stuba i posebno obrađenoj zadnjoj strani ubodne konzole.
Za plafon se pričvršćuju plafonskim učvršćivačem.
U poseboj izvedbi mogu se montirati na takozvanim. ˝sendvič zidovima˝.
Perforirani vertikalni stubovi ovog tipa se odgovarajućim ankerima pričvršćuju na zidove od panela u objektima, nakon čega se na njih mogu kačiti konzole.
Omogućavaju kačenje konzola za sve tipove nosača kablova.